HUR MAN KÖPER 

KÖP

Det finns tre huvudsakliga skatter som är involverade i köptransaktionen, dessa skatter är:

V.A.T

Skatteverket i Cypern kräver att en kopia av köpeavtalet, detta uppvisas före överlåtelse av äganderätten på fastigheten. De Cypriotiska skatteverket kommer sedan att beräkna momsen, som baseras på fastighetens värde och är för närvarande 5 %, denna kostnad betals av köparen.

ÖVERFÖRINGSAVGIFT

Överlåtelseavgifter som ska betalas till fastighetsverket (i Cypern) strax innan äganderättsöverlåtelsen sker och har för närvarande sänkts från 6 % till 3 % av fastighetens taxeringsvärde, betalas av köparen.

 

STÄMPELSKATT

Stämpelskatt som ska betalas till Skatteverket i Cypern och beräknas på fastighetens kontraktsvärde. I allmänhet betalas stämpelskatt av köparen, de kan variera, men detta står skrivet i en klausul i köpeavtalet. Alla köpeavtal måste registreras på distriktets markkontor inom 21 dagar efter att köpeavtalet undertecknats och det är nu den obligatoriska stämpelskatten ska betalas med 0,5 %, detta innan registrering kan ske. Vid köp kontaktas alltid en tjänsteman registrerad advokat i North Cypern. Vid det första mötet med advokaten får du information om den fastighet du har valt att köpa och hen tittar på eventuella informella överenskommelser du har gjort med säljaren om köpeskillingen, betalningsplanen och föremål som eventuellt ingår i försäljningen. Hen kommer att förklara försäljningsprocessen som du måste följa, inklusive de skatter och avgifter du kommer att behöva betala. Allt för att säkerställa att transaktionerna utförs säkert och effektivt. Detta steg kan också innebära att du ger en fullmakt för att säkerställa att advokaten kan agera å dina vägnar för att underteckna dokument om du är borta från norra Cypern under långa perioder.

DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR ADVOKAT SERVICES ÄR FÖLJANDE:

1.

Advokat kommer att genomföra en fastighetsregistersökning hos det relevanta fastighetsregistret för att bekräfta att säljaren är den registrerade ägaren av den fasta egendomen, att egendomen är fri från panträtter, avgifter eller belastningar. Han kommer att granska dokumenten och kontrollera att relevanta bygglov, bygglov och godkännanden har erhållits.

2.

För att skydda dina rättigheter och intressen kommer advokaten att utarbeta ett köpekontrakt som är skräddarsytt för dina specifika krav som identifierar detaljerna för försäljningen, slutdatum, betalningsplan och eventuella inventarier, båda parters ansvar, och ersättning vid fel och kompensationsklausuler . Kontraktet kommer att ges till dig och säljaren för granskning och om båda parter är nöjda med innehållet kommer avtalet att undertecknas.

3.

När advokaten är nöjd med resultatet av sökningen och kontraktet har undertecknats och utbytts, kommer han att registrera försäljningsavtalet på distriktets fastighetsregisterkontor. De är obligatoriskt med registrering av alla köpekontrakt för köp av fast egendom vid distriktets fastighetsregisterkontor inom 21 dagar efter det att kontraktet undertecknats. Stämpelskatten ska betalas med en sats på 0,5 % av fastighetsvärdet före registrering kan ske. Registrering av kontraktet säkerställer att du är skyddad från att fastigheten säljs eller överförs till en tredje part och från att eventuella efterföljande panträtter läggs på fastigheten

Scroll to Top